وزارت صمت تسهیلاتی را برای فعالان عرصه چاپ در نظر بگیرد

ایسنا/خراسان شمالی رئیس انجمن چاپخانه داران خراسان شمالی از شیوه توزیع کاغذهای یارانه ای در کشور و نحوه برخورد وزارت صنعت، معدن و تجارت با فعالان این عرصه انتقاد کرد.

به گزارش ایسنا، حیدرقلی ابراهیمی در هفتمین جشنواره صنعت چاپ و صنایع وابسته آن اظهار کرد: چاپخانه ها حال خوبی ندارند و اگر بگوییم بیمار شده اند، اغراق نکرده ایم.

وی با اشاره به قیمت کاغذ و تاثیرات آن بر صنعت چاپ و با یادآوری تعطیلی برخی چاپخانه‌ها با گرانی کاغذ، ادامه داد: انتظار داریم مسئولان برای این مراکز فرهنگی-اقتصادی در کشور کاری انجام دهند.

ابراهیمی با انتقاد از شیوه توزیع کاغذ یارانه در کشور گفت: متاسفانه بسیاری از ناشران در کشور از خیلی از کتاب ها بسیار کمتر از آنچه چاپ می‌کنند آمار تا دهها برابری به ارشاد می‌دهند و و متاسفانه تأیید هم می شوند.

وی تصریح کرد: متاسفانه این ناشران ۹۰ درصد کاغذ یارانه ای را وارد بازار سیاه می کنند و صرفا به ارشاد آمار غلط می‌دهند.

وی اظهار کرد: کاغذهای یارانه ای باید در محل اصلی آن که چاپخانه ها هستند توزیع شود.

رئیس انجمن چاپخانه داران خراسان شمالی همچنین از وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از ناکافی بودن توجه به فعالان این عرصه در کشور انتقاد کرد.

وی با بیان اینکه فعالان چاپ و نشر، ۲ جنبه فرهنگی و صنعتی دارند، افزود: انتظار می رود وزارت صمت تسهیلاتی را برای فعالان این عرصه در نظر گیرد تا اوضاع چاپ و نشر از این، بدتر نشود.