مرمت حفاظتی ۱۰۰ نسخه چاپ سنگی کاخ نیاوران

طرح مرمت حفاظتی و درمان ۱۰۰ نسخه چاپ سنگی و سه جلد نسخه خطی متعلق به گنجینه موزه کتابخانه اختصاصی نیاوران انجام شد.

مرمت حفاظتی ۱۰۰ نسخه چاپ سنگی کاخ نیاورانبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران؛ به منظور اهداف مدیریتی این مجموعه برای حفظ یکپارچگی و حفاظت از ماهیت مادی و محتوایی آثار تاریخی، اتخاذ راهبرد‌های حفاظت پیشگیرانه، محافظت و انجام اقدامات مرمتی، تعداد ۱۰۰ نسخه چاپ سنگی و سه جلد نسخه خطی متعلق گنجینه موزه کتابخانه اختصاصی نیاوران با طرح و نظارت بخش حفاظت و مرمت این مجموعه در قالب یک پروژه شش ماهه مورد مرمت و درمان بر اساس اصول فنی و علمی قرار گرفت.
در پروژه حفاظتی و مرمتی، سه نسخه خطی موزه کتابخانه اختصاصی برای اتخاذ شیوه مرمتی مناسب، ابتدا مطالعات فن شناسی و آسیب شناسی بر روی کاغذ، جوهر و رنگ، اتصالات و همچنین جلد چرمی این آثار انجام شد و پس از انجام آزمون‌های میکروسکوپی و شیمیایی درباره شناسایی نوع کاغذ، شد.
سپس با اتکا بر شناخت به دست آمده از این مطالعات، اقدام به مرمت و درمان هر نسخه شد که به طور کلی می‌توان به عملیاتی همچون پاک‌سازی خشک و‌تر به شکل موضعی، آفت‌زدایی موضعی، بازسازی و ترمیم کمبودها، موزون‌سازی و یکپارچه سازی، استحکام بخشی ساختاری کاغذ، چرم، مرکب، رنگ و اتصالات در نواحی مورد نیاز، ترمیم و پیرایش جلد و در نهایت صحافی اصولی با اتکا بر شیوه‌های صحافی سنتی اشاره کرد.
همچنین در ادامه این طرح، تعداد یک صد جلد کتاب چاپ سنگی نیز به شیوه محفظه آفت‌زدایی یکپارچه با استفاده از گاز‌های تدخینی مخصوص، آفت‌زدایی بیولوژیکی و درمان شد.
روند حفاظت و نگهداری آثار تاریخی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران با نظارت و اجرای بخش حفاظت و مرمت به شکل مستمر در حال انجام است و تلاش می‌شود که سطح کیفی این نگهداری روز به روز ارتقا یابد.
با توجه به مقاومت پایین آثار تاریخی از جنس کاغذ در برابر عوامل آسیب‌رسان، نگهداری مستمر و مرمت اصولی و علمی آن‌ها با رویکرد افزایش طول عمر این آثار با تمرکز بر دستورالعمل‌های حفاظتی، حفاظت و حفاظت پیشگیرانه انجام می‌شود.