چالش های پیش روی صنعت چاپ و بسته بندی مصر

بخش چاپ با چالش های بزرگی روبروست ، بازارهای چاپ در حال کوچک شدن هستند. به عنوان مثال ، روزنامه ها خوانندگان خود را از دست داده اند و مردم از اینترنت برای دریافت دوز روزانه اخبار خود استفاده می کنند.

به گزارش آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران، امروزه مردم از طریق رسانه های اجتماعی از جمله WhatsApp با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. این یک چالش بزرگ برای رسانه های چاپی نه تنها در سطح محلی بلکه در سطح جهانی است.

در مصر بسیاری از چاپخانه ها برای درآمد و تأمین نیازهای خود به چاپ کتابهای درسی وابسته بودند. اما به دنبال تصمیمات وزارت آموزش و پرورش مبنی بر استفاده از تبلت به جای کتاب درسی ، بسیاری از چاپخانه ها منبع درآمد اصلی خود را از دست داده اند. در کنار همه گیری کرونا و مردم ، مردم را تشویق کرد تا از رسانه های الکترونیکی به جای رسانه های کاغذی استفاده کنند.

در حال حاضر چاپخانه ها با وضعیت وخیمی روبرو هستند و به دنبال پشتیبانی هستند. این صنعت نیاز مبرم به سرمایه گذاری جدید دارد و باید بیشترین سرمایه گذاری از آن ناشی شود. در غیر این صورت ، این صنعت با سلب مالکیت گسترده روبرو خواهد شد و بیکاری به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.

بسته بندی نیز با چالش های خاص خود روبرو است. مبدل ها و چاپگرهای بسته باید همگام با فناوری های جدید و خواسته های جدید مصرف کنندگان باشند. آنها انتظار بسته بندی با کیفیت را دارند. اگر این بخش با توسعه همگام نباشد ، مزیت رقابتی خود را از دست می دهد. مأموریت بسته بندی تبلیغ و فروش همزمان با حفاظت از محصول است. ما در بسیاری از مسابقات بین المللی شرکت کرده ایم که دانش آموزان و طراحان در آن شرکت داشته اند.

در همین حال ، هدف ما طراحی بسته ای مناسب بازار مصر و سلیقه و میل مصرف کننده است. به منظور دستیابی به این هدف ، ما مسابقه ای را با عنوان Pack Pack طراحی کرده ایم. این رویداد توسط مرکز نوسازی صنایع و اتاق صنایع چاپ و بسته بندی برگزار می شود. این مسابقه ایده ها و طرح های جدیدی را برای بسته بندی محصولات مارک های برجسته بازار مصر ارائه می دهد. به عنوان مثال ، استفاده از کاغذ برای نگهداری غذا به جای پلاستیک.

بیماری همه گیر همه پیامدهای مثبت کمی دارد ، یکی از آنها علاقه جدید مردم به پایداری و شیوه های زیست محیطی است. هدف ما ترویج استفاده از محصولات سازگار با محیط زیست و مواد خروجی مضر برای محیط زیست از جمله فیلم های بسته بندی است. به منظور همگام شدن با استانداردهای بین المللی ، باید خطوط تولید خود را اصلاح و تغییر دهیم.

هدف ما ترویج استفاده از محصولات سازگار با محیط زیست و مواد خروجی مضر برای محیط زیست از جمله فیلم های بسته بندی است. به منظور همگام شدن با استانداردهای بین المللی ، باید خطوط تولید خود را اصلاح و تغییر دهیم. هدف ما ترویج استفاده از محصولات سازگار با محیط زیست و مواد خروجی مضر برای محیط زیست از جمله فیلم های بسته بندی است. به منظور همگام شدن با استانداردهای بین المللی ، باید خطوط تولید خود را اصلاح و تغییر دهیم.