بازگشت کاغذ دوباره به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

قیمت هر بند کاغذ چاپ و تحریر که در روزهای گذشته با کاهش نسبی، به یک میلیون و ۵۰ هزار تومان رسیده بود،‌ دوباره با افزایش قیمت جدی همراه شد.

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم،‌ اموز قیمت کاغذ چاپ تحریر در بازار آزاد بر خلاف روزهای گذشته که سیر نزولی را طی می‌کند،‌ یک مرتبه با افزایش ۱۵۰ هزار تومانی مواجه شد و به یک میلیون و ۱۲۰۰ هزار تومان رسید. ین درحالی است که روز گذشته قیمت کاغذ چاپ و تحریر ۷۰ گرمی ۷۰ در ۱۰۰ یک میلیون و ۵۰ هزار تومان بود.

کاغذ گلاسه،‌ کرافت و مقوای پشت طوسی دیگر انواع کاغذ است که در روزهای گذشته با کاهش نسبی در قیمت‌ها مواجه شده بود و مشخص نیست در رزوهای آتی آیا افزایش قیمت خواهند داشت یا خیر؟

کاهش قیمت‌ها در بازار کاغذ با وجود افزایش نرخ ارز،‌ در حالی رقم خورد که قیمت جهانی این کالا در کشورهای مبدا نیز با کاهش مواجه شده بود.، از سوی دیگر کاهش تقاضا در بازار آزاد دلیل دیگری برای کاهش قیمت‌ها بود. حالا با افزایش نرخ ارز بازار کاغذ نیز با افزایش قیمت همراه شده فعالان این بازار نگران از افزایش قیمت‌های بیشتر در روزهای آینده هستند،‌ افزایش قیمتی که حاصلی جز رکود برای این بازار ندارد.

قیمت هر بند کاغذ چاپ و تحریر که در روزهای گذشته با کاهش نسبی، به یک میلیون و ۵۰ هزار تومان رسیده بود،‌ دوباره با افزایش قیمت جدی همراه شد.

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم،‌ اموز قیمت کاغذ چاپ تحریر در بازار آزاد بر خلاف روزهای گذشته که سیر نزولی را طی می‌کند،‌ یک مرتبه با افزایش ۱۵۰ هزار تومانی مواجه شد و به یک میلیون و ۱۲۰۰ هزار تومان رسید. ین درحالی است که روز گذشته قیمت کاغذ چاپ و تحریر ۷۰ گرمی ۷۰ در ۱۰۰ یک میلیون و ۵۰ هزار تومان بود.

کاغذ گلاسه،‌ کرافت و مقوای پشت طوسی دیگر انواع کاغذ است که در روزهای گذشته با کاهش نسبی در قیمت‌ها مواجه شده بود و مشخص نیست در رزوهای آتی آیا افزایش قیمت خواهند داشت یا خیر؟

کاهش قیمت‌ها در بازار کاغذ با وجود افزایش نرخ ارز،‌ در حالی رقم خورد که قیمت جهانی این کالا در کشورهای مبدا نیز با کاهش مواجه شده بود.، از سوی دیگر کاهش تقاضا در بازار آزاد دلیل دیگری برای کاهش قیمت‌ها بود. حالا با افزایش نرخ ارز بازار کاغذ نیز با افزایش قیمت همراه شده فعالان این بازار نگران از افزایش قیمت‌های بیشتر در روزهای آینده هستند،‌ افزایش قیمتی که حاصلی جز رکود برای این بازار ندارد.