پایش بخش صنعت و معدن اقتصاد ایران در دی ماه ۱۴۰۰

تهران-ایرنا-مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در دی ماه ‍۱۴۰۰ پرداخت.

به گزارش ایرنا از اداره روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز طی گزارشی به پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در دی ماه ‍۱۴۰۰ بخش صنعت و معدن پرداخت.

در این گزارش تصریح شده که شاخص‌ تولید بخش صنعت به‌دلیل تأثیر نوسانات سطح فعالیت صنعت بر بخش‌های دیگر اقتصاد، به عنوان یک شاخص مهم اقتصادی کوتاه‌مدت مورد استفاده قرار می‌گیرد. شاخص تولید، فروش و قیمت صنایع بورسی با استفاده از داده‌های ماهانه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، توسط مرکز پژوهش‌های مجلس محاسبه و منتشر می‌شود. این شاخص می‌تواند به عنوان جایگزینی نزدیک از شاخص تولید بخش صنعت بانک مرکزی و مرکز آمار ایران که به صورت فصلی و با تأخیر سه‌ماهه پس از اتمام هر فصل منتشر می‌شوند به کار گرفته شود.

در ادامه این گزارش آمده که طی دی ۱۴۰۰، شاخص تولید شرکتهای صنعتی بورسی با کاهش ۱/۳ درصدی و شاخص تولید شرکت‌های معدنی بورسی با افزایش ۹/۶ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل مواجه شدند. به عبارتی از بین ۱۵ رشته فعالیت صنعتی بورسی ۵ رشته فعالیت رشد منفی و ۱۰ رشته فعالیت رشد مثبت را تجربه کرده‌اند. در این ماه بیشترین سهم در کاهش شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی متعلق به رشته فعالیت‌های «شیمیایی (بجز دارو)»، «غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر»، «سایر کانی غیر فلزی»، «چوب و کاغذ» و «ماشین‌آلات و تجهیزات» بوده‌است.

در بخشی از این گزارش ذکر شده که طی دی ۱۴۰۰، شاخص فروش شرکتهای صنعتی بورسی با کاهش ۱/۵ درصدی و شاخص فروش شرکت‌های معدنی بورسی با کاهش ۲۷/۵ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل مواجه شدند. به عبارتی از بین ۱۵ رشته فعالیت صنعتی بورسی ۸ رشته فعالیت رشد منفی و ۷ رشته فعالیت رشد مثبت را تجربه کرده‌اند. در این ماه بیشترین سهم در کاهش شاخص فروش نیز متعلق به رشته فعالیت‌های «شیمیایی (بجز دارو)»، «ماشین‌آلات و تجهیزات»، «غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر»، «سایر کانی غیر فلزی»، «فلزات پایه»، «چوب و کاغذ»، «منسوجات»و «کک و پالایش» بوده است.

در ادامه گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده که در بررسی زیربخش‌های صنایع بورسی نشان می‌دهد، رشد تولید و فروش رشته فعالیت‌های صنایع فولادی و سیمانی نسبت به ماه قبل منفی است که مهم‌ترین دلیل آن قطعی گاز این صنایع در ماه‌های آذر و دی بوده است. در دی ۱۴۰۰ شاخص قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی، ۱/۹ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت و همچنین نرخ رشد نقطه به نقطه آن به ۶۳ درصد رسید، درحالی‌که میانگین سالانه ۱۰۶ درصد افزایش یافته است.