۸۰ هزار تُن کاغذ مشکل بازار کتاب را تا پایان سال حل می‌کند

وزیر ارشاد گفت: تأیید ۲۵ هزار تن کاغذ در سامانه اتفاق خوبی است که به این واسطه، در پایان سال با ۸۰ هزار تن کاغذ، مشکل بازار کتاب حل می‌شود.
۸۰ هزار تُن کاغذ مشکل بازار کتاب را تا پایان سال حل می‌کند

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، صبح چهارشنبه در حاشیه جلسه هیأت دولت با اشاره به این موضوع که روزانه کاغذ ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تن وارد می‌شد،‌گفت: از این تعداد کاغذ وارد شده تا ۴۰۰ ملیون دلار کاغذ برای مصارف غیر فرهنگی بود. همچنین کاغذ مطبوعات در شمول کالای اساسی باقی مانده است.

وی افزود:مجموعه ارزی که در سال ۹۸ برای کاغذ فرهنگی همچون مطبوعات و کتاب در نظر گرفته‌ایم، ۸۰۰ هزار تن معادل ۸۰ ملیون دلار در مجموعه کالاهای اساسی قرار دارد و الباقی جزو کالای غیر اساسی بود که مشمول ارز نیمایی است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: ابهامی در این موضوع وجود دارد مبنی بر اینکه کاغذ از شمول کالاهای اساسی خارج شده است؛ زیرا کاغذ غیر فرهنگی دیگر شامل کالای اساسی نیست؛ در حالی که قبلا همه کاغذ مشمول کالای اساسی بود.

وی بیان کرد: این تغییر مسیر و تثبیت در تصمیم گیری در سامانه اتفاقاتی را ایجاد کرده است که یکی از این اتفاقات این بوده که ۲۵ هزار تن کاغذ تأیید شده است و از این تعداد ۹۵۰۰ تن برای کاغذ مطبوعات و ۱۵/۵۰۰ تن برای کاغد کتا‌ب است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار کرد: تأیید ۲۵ هزار تن کاغذ در سامانه اتفاقی بوده که مورد نظر ما است و با تحقق این امر می توانیم در شش ماه آینده ۴۰ هزار تن کاغذ داشته باشیم و در پایان سال با ۸۰ هزار تن کاغذ مشکل بازار کتاب را حل کنیم.