طرحی که اجرای آن ۱۲ سال روی کاغذ است

کارخانه کاغذ مراغه که قرار بود سال ۱۳۷۹ به بهره برداری برسد هنوز اجرای آن روی کاغذ مانده است.

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، مخاطبان خبرگزاری فارس با ثبت سوژه‌ای « راه‌اندازی کارخانه کاغذ مراغه به کجا رسید؟» خواستار پیگیری این سوژه شدند.

در این سوژه آمده است؛ شرکت سهامی عام صنایع کاغذ مراغه در سال ۱۳۷۰ با عاملیت مؤثر اعضای مؤسس از بزرگان و سرمایه‌گذاران صاحب‌نام مراغه ایجاد شد تا صنعتی متناسب با آمایش سرزمینی منطقه و بارزه باغ‌شهری مراغه شکل گرفت تا در توسعه نهایی برای ۱۵۰۰ نفر اشتغال ایجاد کرده و نیمی از نیاز کشور به کاغذ چاپ و تحریر را تأمین کند.

این شرکت در سال ۱۳۷۴ به دلیل‌عدم توانایی تأمین منابع مالی مؤسسان به سازمان صنایع ملّی ایران واگذار شد و متعاقب آن جواز تأسیس سازمان صنایع و معادن را برای تولید ۵۰ هزار تن خمیر و کاغذ چاپ و تحریر از چوب صنوبر شمالغرب کشور را دریافت کرده و در اصلاحیه بعدی به هزار  تن در سال افزایش داد و برابر برنامه پیش‌بینی شده باید در سال ۱۳۷۹ به مرحله بهره‌برداری می‌رسید که با توجه به مشکل نقدینگی و تغییر مالکیت شرکت به تأخیر افتاد.

تا به امروز خبری از راه اندازی کارخانه کاغذسازی مراغه نشده است!